Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

[5.58] Địa danh (9): Phum Tha Mây, Bothapan, Cơ Tham, tỉnh Kandal - Campuchia; đơn vị S7 Đoàn 200 ngày 8/5/1973

20171106 - Địa danh

Có 1 Liệt sỹ thuộc đơn vị S7 Đoàn 200 hy sinh ngày 8/5/1973 do bị B52 đánh vào căn cứ, nơi hy sinh là phum Tha Mây, Bothapan, Cơ Tham, Cần Đan.

Rà soát các thông tin liên quan, Rongxanh nhận thấy địa danh sau trên bản đồ là phù hợp nhất:

Phum Tha mây = Phum Thmei
Bothapan = Pouthi Ban
Cơ Tham = Huyện Koah Thum
Cần Đan = Tỉnh Kadal.

Bản đồ quân sự Mỹ khu vực so với bản đồ hành chính hiện nay của huyện Kaoh Thum  tỉnh Kandal:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét