Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

[5.57] Địa danh (8): Đèo bản Long trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh/đường 559 Trường Sơn - Trung đoàn 209 trên tuyến chi viện, ngày 28/2/1968

20171104

Theo website Chinhsachquandoi.gov.vn thì ngày 28/2/1968, có 7 chiến sỹ thuộc Trung đoàn 209 (E209 mũ sắt) trên đường hành quân đã hy sinh do bị máy bay Mỹ oanh tạc tại đèo Bản Long (Hạ Lào).

Rà soát các thông tin, Rongxanh thấy có 1 khu vực có các thông tin liên quan phù hợp nhất với dữ liệu ở trên. Vị trí đèo bản Long trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh/ đường 559 Trường Sơn trên bản đồ như sau:Danh sách có tên và quê quán các chiến sỹ E209 hy sinh

STT Họ tên Năm sinh Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Đơn vị Trường hợp hy sinh
1 Nguyễn Văn Biển 1943 Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình 28/02/1968 Cây số 18 đèo Bản Long Hạ, Lào E209 Bị bom
2 Đào Chinh Chấn 1935 Tiêu Công, Tiến Châu, Vĩnh Phú 28/02/1968 Binh Trạm 5, Mộ số 7 c17/e209
3 Tạ Văn Cúc 1943 Yên Tâm, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phú 28/02/1968 Binh Trạm 5 - Binh Trạm 5, Mộ số 8 Km 18 đèo Bản Long ( hạ Lào) c20/e209 Hành quân bị máy bay bắn
5 Nguyễn Văn Hồng 1942 Thường Lệ, Đại Thịnh, Yên Lãng, Vĩnh Phú 28/02/1968 Cây số 18 đèo Bản Long Hạ Lào c17/e209 Máy bay oanh tạc khi đi hành quân
6 Doãn Công Khai 1943 Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phú 28/02/1968 Km 18 đèo Bản Long ( hạ Lào) c20/e209 Hành quân bị oanh tạc
7 Bùi Trọng Khóa 1936 Đức Hòa, Thanh Tâm, Thanh Liêm, Nam Hà 28/02/1968 km 18 đèo bản Long, Hạ Lào E209 Bị oanh tạc

1 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ trận bom mỹ này rơi vào ngày 28/2/1968 .,

    Trả lờiXóa