Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

[5.56] Danh sách 41 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 320 hy sinh tại ngã ba sông Gia Lốc - Gia Liêu tỉnh Daklak, ngày 4/4/1966 (Nguồn từ Chinhsachquandoi.gov.vn)

20171103


Tìm kiếm trên website Chinhsachquandoi.gov.vn, Rongxanh thấy có 41 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 320 hy sinh ngày 4/4/1966, do bị ném bom, và đều có nơi an táng là ngã ba sông Gia Lốc - Gia Liêu, tỉnh Daklak.

Tại link này
[5.55] Địa danh: Ngã ba sông Gia Lốc - Gia Liêu tỉnh Daklak, và Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320, ngày 4/4/1966 Rongxanh thấy có 1 khu vực phù hợp nhất với các thông tin ở trên, là ngã ba sông Ya Lốp và Ya Hleo/ còn có tên khác là Nam Lieou, là ranh giới giữa tỉnh Daklak và Pleiku.

Tại link 
[3.7] Một số giấy tờ của bác Trần Văn Nhu - Tiểu đoàn 635 - Trung đoàn 32 - Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, quê ở xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Hà
có ghi chép (Có thể là của đ/c Nhu) cho thấy đ/c Nhu bị thương ngày 4/4/1966 trong một trận ném bom. Đơn vị đ/c Nhu đã bị ném bom từ lúc 7h30 đến 17h30 ngày 4/4/1966 bên bờ sông Gia Mơ [Ia Mơ??? là nhánh chảy vào sông Ya Lốp], khi đơn vị hành quân từ Đắc Lắc về Gia Lai. Đ/c Như được điều trị tại Bệnh viện V2 từ 12/4 đến 3/9/1966 và tham gia huấn luyện ngày 13/9/1966.

[Cập nhật 11/11/2017]
Nguyên nhân dẫn đến trận ném bom khốc liệt này như sau:

Danh sách 41 liệt sỹ, có tên, quê quán:

STT Họ tên Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hi sinh Trường hợp hi sinh: Nơi hi sinh Nơi an táng
1 Hoàng Văn Ảnh 1944 Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Hưng c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
2 Hồ Xuân Biên 1945 Xuân Hòa, Hòa Vang, Quảng Nam c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
3 Phạm Huy Các 1939 Hiền Vân, Tiên Sơn, Hà Bắc c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Bốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
4 Nguyễn Cảnh Châu 1947 Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắc Ngã 3 Gia Lốc, Gia Liêu
5 Bùi Văn Chức 1945 Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắc Ngã 3 Sông Gia Lốc, Gia Liêu
6 Hoàng Ngọc Cư 1939 Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã Ba Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc ,
7 Mai Bằng Cử 1943 Trà Trung, Hải Nam, Hải Hậu, Nam Hà c20 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Gia Liêu Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu
8 Đoàn Văn Dần 1943 Quảng hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia liêu Đắk Lắk Ngã ba Gia Lốc Gia Liêu Đắk Lắk
9 Nguyễn Văn Đính 1944 Đại Yên, Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Hưng c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắk Ngã ba Gia Lốc, Gia Liêu
10 Ngô Văn Doanh 1937 Quang Trung, Hoài Đức, Hà Tây c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
11 Nguyễn Xuân Đức 1944 Anh Dũng, Tiên Lữ, Hải Hưng c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
12 Nguyễn Văn Đúng 1943 Minh Khai, Tiên Lữ, Hải Hưng c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
13 Nguyễn Văn Được 1942 Gia Sơn, Thái Sơn, Yên Dũng, Hà Bắc c20 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia lốc, Gia Lai, Đắc Lắc Tại ngã 3 sông
14 Nguyễn Thế Hậu 1943 Yên Phú, Trịnh Tiến, Yên Mỹ, Hải Hưng c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
15 Lê Văn Hồng 1944 Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 Gia Lốc, Gia Liêu Đắc lắc
16 Phí Xuân Hồng 1946 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
17 Nguyễn Tiến Lưu Yên Đức, Đề Thám, Thanh Thuỷ, Vĩnh Phú c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
18 Phạm Văn Luyến 1944 Kim Đính, Kim Thành, Hải Hưng c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
19 Trần Doanh Mai 1935 Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
20 Lưu Hiến Nghị 1943 Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Biên Gia Biên, Đắc Lắc
21 Nguyễn Văn Ngọ 1942 78D Lý Thường Kiệt, Hà Nội c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
22 Nguyễn Văn Ngọc 1943 57A, ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
23 Nguyễn Bá Ngọc 1942 Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắc Lắc Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
24 Lê Văn Nguyên 1945 50 đường 158, khu Hai Bà, Hà Nội c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
25 Nguyễn Quang Nhận 1944 Thanh Tài, Thanh Chương, (Thanh Chi), Nghệ An c1 d5 e320 04/04/1966 Máy bay oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đăk Lắc
26 Trần Duy Phiêu 1948 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
27 Dương Văn Quý 1943 Phùng Thượng, Phúc Thọ, Hà Tây c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
28 Nguyễn Viết Sinh 1937 Quang Trung, Hoài Đức, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
29 Trần Đình Tại 1943 Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Hưng c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắk Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
30 Trần Ngọc Tâm 1945 Xóm 7, Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Hà c20 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngõ 3 sông Gia Lôi Ngã ba sông Gia Lôi, Gia Liêu Đắc Lắc
31 Nguyễn Văn Tẩm 1946 Duy Tân, Kinh Môn, Hải Hưng c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắk Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
32 Nguyễn Văn Thích 1943 Hoàng Liệt, Thanh Trì, Hà Nội c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Liêu, Gia Lốc, Đắc Lắc
33 Phạm Văn Toán 1943 Minh Khai, Tiên Lữ, Hải Hưng c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Lốc, Gia Liêu Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
34 Nguyễn Văn Tôn 1944 Yên Lệch, Khoái Châu, Hưng Yên c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu
35 Trần Đình Trứ 1944 Thanh Quang, Nam Sách, Hải Hưng c3 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắk Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
36 Nguyễn Ngọc Trung 1945 Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Hưng c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắk Lắk Ngã ba sông Gia Liêu, Gia Lốc
37 Nguyễn Văn Trường 1939 Tân Lĩnh, Tùng Thiện, Hà Tây c1 d5 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông Gia Liêu, Đắc Lắc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
38 Vũ Trọng Tường 1943 Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng c1 d5e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Sông gia liêu Ngã 3, Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
39 Bùi Đức Vẽ 1941 Xuân Điểu, Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hải Hưng c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã ba sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắk Lắk
40 Nguyễn Trọng Vĩ 1944 Thanh Cát, Thanh chương, Nghệ An c12 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc
41 Nguyễn Văn Viết 1944 Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Tây c6 d6 e320 04/04/1966 Bị oanh tạc Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đắc Lắc


Bản đồ khu vực ngã ba sông:


1 nhận xét:

  1. Khu vực này nằm ở địa phận 2 xã Ia Lốp và Ia Rvê
    Thuộc huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk ( gần quốc lộ 14c) gần đồn biên phòng

    Trả lờiXóa