Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

[5.61] Sổ tử sỹ của Đại đội 1-2-3-4, thuộc 1 tiểu đoàn của Tỉnh đội Bình Định, do phía Mỹ thu năm 1968

2017110938067

Cuốn sổ có tiêu đề Sổ tử sỹ C1-C2-C3-C4, phía Mỹ chu thích là ghi chép danh sách 190 Liệt sỹ thuộc đơn vị của Tỉnh đội Bình Định (Các thông tin khác không rõ), hy sinh từ năm 1961. Các Liệt sỹ chủ yếu quê ở Bình Định, và hy sinh cũng ở Bình Định.

Ảnh chụp trang bìa và 1 trang trong cuốn sổ (Tình trạng chung của ảnh chụp cuốn sổ là hơi khó đọc 1 số trang).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét