Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

[3.61] Mười ba Giấy khen cấp cho cán bộ chiến sỹ C23 - Tiểu đoàn 5 - Phân khu 4, năm 1968

2017120636071 - Kỷ vật kháng chiến


Mười ba giấy khen, ký các ngày 27/2/1968 và 26/1/1968 do đ/c Trần Quang Bốn là thủ trưởng đơn vị J555 (Phía Mỹ chú thích là Tiểu đoàn 5 đặc công – Phân khu 4/ Quân khu 7), cấp cho các cán bộ chiến sỹ đơn vị C23 về thành tích đạt trong năm 1967.

Các giấy khen này do quân Úc thu giữ cuối năm 1968 tại tỉnh Bà Rịa - Phước Tuy.

Tên tuổi các cán bộ, chiến sỹ và quê quán như sau:

1. Đ/c Phạm Hữu Hạnh, Trung đội phó – quê quán Hưng Giang – Ninh Thái – Hải Dương.
2. Đ/c Trần Văn Tuất, Tiểu đội trưởng, quê quán Thống NHê – Bình Giang – Hải Dương
3. Đ/c Lê Xuân Hán, tiểu đội trưởng, quê quán Thái Học – Bình Giang – Hải Dương
4. Đ/c Nguyễn Đức Đua, tiểu đội phó, quê quán Đông Hà – Đông Quan – Thái Bình
5. Đ/c Trần Bình An, tiểu đội phó, quê quán Hải Thượng – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

6. Đ/c Vũ Đức Lâu, tiểu đội phó, quê quán Liên Hồng – Gia Lộc – Hải Dương
7. Đ/c Nguyễn Văn Vấn, chiến sỹ, quê quán Nam Đồng – Nam Sách – Hải Dương
8. Đ/c Nguyễn Đình Mới , chiến sỹ, quê quán Thái Tân – Thái Ninh – Thái Bình
9. Đ/c Nguyễn Văn Bái, Đại đội trưởng, quê quán Chiến THắng – Hiệp Hòa – Hà Bắc
10. Đ/c Mai Thanh Bình, Đại đội phó, quê quán Hồng Vân – Thường Tín – Hà Đông

11. Đ/c Vũ Đình Ty, Trung đội phó, quê quán Long Xuyên – Bình Giang – Hải Dương
12. Đ/c Phùng Văn Chá, tiểu đội trưởng, quê quán Cộng Hòa – Tam Dương – Vĩnh Phúc

13. Đ/c Phạm Đức Đễ, tiểu đội trưởng, quê quán Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải DươngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét