Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

[3.64] Giấy chứng nhận của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp cho bác Phạm Văn Dong, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 209, do phía Mỹ thu giữ tại Chư tân Kra 25/3/1968

2017121545082

Giấy chứng nhận của Phân hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp cho bác Phạm Văn Dong, sinh 10/8/1946, là nhân viên kỹ thuật xí nghiệp Cảng sông Hà Nội đang theo học năm thứ nhất ngành xây dựng của trường. Bác Dong học ở khoa tại chức khai giảng niên học thứ nhất XD67 ngày 27/2/1967.

Giấy chứng nhận được Hiệu phó Phạm Quang Chung ký ngày 20/3/1967.

Phía Mỹ thu giữ giấy chứng nhận này cùng các giấy tờ khác của Trung đoàn 209, tại Chư tân Kra ngày 25/3/1968

Ảnh chụp Giấy chứng nhận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét