Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

[3.68] Các giấy khen của bác Vũ Quang Hào, chiến sỹ thuộc đơn vị Cửa khẩu V1 - Đoàn 86 hậu cần Miền, quê quán tại xã Hương Sơn - Phú Bình - tỉnh Bắc Thái

2017123161104

Các giấy tờ khen thưởng của Đoàn 86 Hậu cần Miền, tặng bác Vũ Quang Hào, gồm:

- Tặng thưởng về thành tích được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1968 tại đơn vị , đơn vị Cửa khẩu V1 (Thuộc Đoàn 86 hậu cần Miền), do Thủ trưởng Đoàn Nguyễn Phương Tùng ký 1/1/1969.

- Tặng thưởng về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1969, Giấy Biểu dương ký ngày 26/6/1969 Thủ trưởng C61 là Trần Văn Bảy ký.

- Bằng khen ký ngày 10/1/1970 về thành tích là Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1969, đơn vị của bác Hào lúc này là Bệnh xá K66, Thủ trưởng Đoàn 86 là Nguyễn Phương Tùng ký.

Ảnh chụp các Giấy khen thưởngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét