Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

[3.66] Giấy chứng nhận Danh hiệu vẻ vang của đ/c Hoàng Văn Đáp, đơn vị Đại đội 6 - Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 101D, cấp ngày 3/6/1969

2017122050089 Kỷ vật kháng chiến

Giấy chứng nhận tặng danh hiệu vẻ vang, do đ/c Vũ Quốc Trí, ký ngày 3/6/1969, tặng đ/c Hoàng Văn Đáp, được tặng danh hiệu Chiến sỹ Quyết Thắng cấp III, trong hành quân.

Giấy khen không có thông tin về quê quán đ/c Hoàng Văn Đáp, tuy nhiên thông tin phía Mỹ chú thích là giấy khen này thu giữ ngày 12/8/1969 tại khu vực QL13, từ thi thể bộ đội Việt Nam và tù binh, thuộc Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 101D - Sư đoàn 1 Quân đội nhân dân Việt Nam (Đại đội 6 - Tiểu đoàn Z8 - Trung đoàn F12).

Ảnh chụp Giấy chứng nhậnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét