Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

[5.65] Giấy tờ báo tử của Liệt sỹ Nguyễn Duy Xuyên, quê thôn Tam Tảo -xã Phú Lâm - huyện Tiên Sơn (nay là Tiên Du) - tỉnh Hà Bắc (nay la tỉnh Bắc Ninh)

2017122858099

Giấy tờ báo tử của Liệt sỹ Nguyễn Duy Xuyên, quê thôn Tam Tảo - xã Phú Lâm - huyện Tiên Sơn (nay là Tiên Du) - tỉnh Hà Bắc (nay la tỉnh Bắc Ninh), là chiến sỹ lái xe thuộc Đại đội 7 Tiểu đoàn 55 ô tô vận tải thuộc Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, gồm:

- Biên bản tử vong, đề ngày 27/110/1967, do các đồng chí Chính trị viên phó Phạm Ngọc Thắng, Đại đội phó Vũ Hữu Hùng, Chính trị viên trưởng Trịnh Ngọc Sáng ký. Đ/c Xuyên hy sinh tại Km 49+700 xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Nơi mai táng tại nghĩa trang xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

- Biên bản kiểm kê quân tư trang của Liệt sỹ

- Phiếu cá nhân, trong đó có ghi tên vợ, địa chỉ cùng ở Phú Lâm - Tiên Sơn - Hà Bắc, có 2 con.

Ảnh chụp các giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét