Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

[5.67] Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Dương Thành, tiểu đội trưởng 1 đơn vị thuộc Đoàn 559 Trường Sơn, quê quán tại xóm Tân Mỹ xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, do phía Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam

2017123060102

Sổ ghi chép cá nhân năm 1968 của bác Nguyễn Dương Thành, tiểu đội trưởng 1 đơn vị thuộc Đoàn 559 Trường Sơn, quê quán tại xóm Tân Mỹ xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, do phía Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam. 

Rongxanh cho rằng đây chính là sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Nguyễn Dương Thành.

Thông tin trong cuốn sổ ghi chép cá nhân cho thấy bác Thành xuất phát từ Hà Nội ngày 24/1/1968 và đến chiến trường Làng Vây ngày 8/2/1968 sau khi đi qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Ảnh chụp 2 trang của cuốn sổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét