Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

[3.67] Tờ báo Trường Sơn gang thép, số 3 tháng 12/1967, là tờ báo của Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xuất bản

2017122555085

Tờ báo Trường Sơn gang thép, số 3 tháng 12/1967, là tờ báo của Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xuất bản, phát hành tới các cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn 559.

Tờ báo này do phía Mỹ thu giữ.

Ảnh chụp tờ báo:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét