Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

[5.101] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam, gồm giấy tờ của chiến sỹ Nguyễn Văn Chí, Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 271/ TRung đoàn 761 Sư đoàn 9, quê quán ở KHoái CHâu - Hưng Yên, tháng 5/1968

2018112251174

Giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam, gồm giấy tờ của chiến sỹ Nguyễn Văn Chí đơn vị Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1/ Trung đoàn 271/ TRung đoàn 761 Sư đoàn 9, quê quán ở thôn Ninh Tập xã Đại Tập huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên, tháng 5/1968.

Tờ giấy của chiến sỹ Nguyễn Văn Chí viết: ĐƠn vị được xuống Sài Gòn làm nhiệm vụ từ 17/4/1968, đến ngày 6/5/1968 hành quân đi quận khác giao liên không nắm được tình hình .... đã dẫn đơn vị gặp địch nổ súng. Đại đội 1 đi đầu đụng địch nên bị tản mát. Cha của đ/c Nguyễn Văn Chí tên là Nguyễn Văn Đương, vợ tên là Phạm Thị Hoan.

Ngoài ra còn có giấy tờ của chiến sỹ Nguyễn Văn Tư, chiến sỹ Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 271.

Trong web Chính sách quân đội không có tên liệt sỹ nào là Nguyễn Văn Chí với những thông tin về quê quán như trên.

Ảnh chụp giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét