Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

[5.104] Địa danh (26): Bến Tranh - Dầu Tiếng - Bình Dương và Danh sách Liệt sỹ hy sinh trong trận Trung đoàn 141 - Sư đoàn 7 tấn công quân Mỹ ngày 22/2/1969 và 25/2/1969

2018113059193


Nằm trong đợt hoạt động quân sự Xuân - Hè năm 1969 của Quân Giải phóng trên chiến trường miền Nam Việt Nam, mở đầu đợt tấn công, bộ đội Trung đoàn 141 - Sư đoàn 7 đã tổ chức 2 lần tấn công vào 1 căn cứ quân Mỹ ở khu vực Bến Tranh - Dầu Tiếng - Bình Dương. 

Lần 1 diễn ra vào đêm 22/2/1969, lần 2 diễn ra vào rạng sáng 25/2/1969.

Sau trận đánh, quân Mỹ có thu giữ được một số giấy tờ của Liệt sỹ Lê Hữu Thọ, quê quán Ngọc Ngà, Tam Nông, Vĩnh Phú.

Ảnh chụp giấy ra viện, của Bệnh viện K40 thuộc Đoàn 50 hậu cần Miền:
ếTrong website Chính sách quân đội có thông tin về 20 Liệt sỹ của Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 hy sinh trong 2 ngày 22/2/1969 và 25/2/1969, địa điểm hy sinh có ghi là Bên Tranh, gồm:

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh
1 Đặng Chế Dương 22/02/1969 , c25/e141/f7 1950 Hải Phúc, Hải Hậu, Hà Nam Ninh Bến Tranh, Dầu Tiếng, Bình Dương - mất xác
2 Dư Văn Hữu 22/02/1969 7, 2, 141, f7 1949 Hồng Giang, Lục Ngạn, Hà Bắc Bến Tranh - Thủ Dầu Một
3 Mai Văn Nhân 22/02/1969 , c8/d2/e141//f7 1938 Hải Thắng, Hải Hậu, Hà Nam Ninh Bến Tranh - mất xác
4 Ngô Văn Nhâm 22/02/1969 , d2/e141/f7 1949 Nhân Mỹ, Nhân Lý, Hà Nam Ninh Bến Tranh - mất xác
5 Nguyễn Đăng Khoa 22/02/1969 , c6/d2/e141/f7 1941 Mỹ Xá, Mỹ Lộc, Hà Nam Ninh Bến Tranh - mất xác
6 Nguyễn Khắc Sửu 22/02/1969 , c17/e141/f7 1949 Thanh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn Bến Tranh - Ngã 3 Đường Bò, Bến Tranh
7 Nguyễn Thế Đô 22/02/1969 13, 3, 141, f7 1949 Thái Hưng, Thái Ninh, Thái Bình Làng 4 - Mất xác
8 Nguyễn Văn Thịnh 22/02/1969 , c7/d2/e141/f7 1947 Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phú Bến Tranh - Mất xác
9 Trần Đăng Hách 22/02/1969 , c25/e141/f7 1945 Đại An, Vụ Bản, Hà Nam Ninh Bến Tranh, Dầu Tiếng, Bình Dương - mất xác
10 Đoàn Văn Trưng 25/02/1969 , c3/d1/e141/f7 1937 Vĩnh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Bến Tranh - Mất xác
11 Đoàn Xuân Cương 25/02/1969 , d1/e141/f7 1949 Xuân Giao, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh Bến Tranh
12 Lê Đức Thọ 25/02/1969 , c3/d1/e141/f7 Ngọc Ngà, Tam Nông, Vĩnh Phú Bến Tranh - Mất xác
13 Nguyễn Bùi Vân 25/02/1969 , c13/d3/e141/f7 1936 Hải Bắc, Hải Hậu, Hà Nam Ninh Lô cao su 28, Dầu Tiếng
14 Nguyễn Đức Toàn 25/02/1969 , c2/d1/e141/f7 1945 Đồng Tâm, Vụ Bản, Hà Nam Ninh Bến Tranh, Tây Ninh
15 Nguyễn Kim Loan 25/02/1969 , c2/d1/e141/f7 Phú Hòa, Gia Lương, Hà Bắc Chiến đấu Bến Tranh
16 Nguyễn Văn Đức 25/02/1969 , c3/d1/e141/f7 1940 Lộc Xuân, Thanh Thủy, Vĩnh Phú Bến Tranh - Mất xác
17 Phạm Văn Đối 25/02/1969 , c13/d3/e141/f7 1951 Xuân Hòa, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh Lô cao su 28, Dầu Tiếng
18 Phạm Xuân Tấn 25/02/1969 , c5/d2/e141/f7 1944 Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phú Bến Tranh - Bến Tranh
19 Trần Văn Thuần 25/02/1969 , c13/d3/e141/f7 1937 Hải Tân, Hải Hậu, Hà Nam Ninh Lô cao su 28, Dầu Tiếng
20 Nguyễn Kim Loan 25/02/1969 c2/d1/e141/f7 Phú Hòa - Gia Lương - Hà Bắc Chiến đấu Bến Tranh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét