Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

[5.97] Giấy tờ thu từ thi thể Liệt sỹ Trần Văn Chiến, đơn vị Đại đội 21 Trung đoàn 274, năm 1969

2018111039168


Quân Úc có phục kích một nhóm 4 bộ đội Việt Nam. Kết quả trận chiến có 1 bộ đội Việt Nam hy sinh, quân Úc có thu được 1 số giấy tờ từ thi thể Liệt sỹ (Có tọa độ nơi giao chiến, Rongxanh tạm chưa đưa lên) Trần Văn Chiến.

Giấy tờ của Liệt sỹ Trần Văn Chiến gồm:
- Các Quyết định đề bạt lên chức vụ Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng đơn vị K21 Đoàn 4 (Đại đội 21 Trung đoàn 274 Quân khu 7).

- Ba tờ Giấy khen cấp cho đ/c Trần Văn Chiến về các thành tích chiến đấu.

Ảnh chụp 1 Quyết định đề bạt lên Tiểu đội trưởng
Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 1 LS tên Trần Văn Chiến, so sánh các thông tin tôi thấy khớp

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/95665

Họ và tên:Trần Văn Chiến
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1949
Nguyên quán:Tín Mỹ, Hưng Nhân, Thái Bình
Trú quán:Tín Mỹ, Hưng Nhân, Thái Bình
Nhập ngũ:4/1961
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C21 F33
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:
Ngày hi sinh:05/6/1969
Trường hợp hi sinh:Đi công tác
Nơi hi sinh:Cẩm Dương, cao su Bà Rịa
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Trần Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét