Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

[5.99.1] Quyết định đề bạt cấp bậc Đại đội trưởng thu từ thi thể Liệt sỹ Nguyễn Xuân Sang, đại đội 2 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 33, quê quán Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

2018111847178

Quyết định đề bạt cấp bậc Đại đội trưởng thu từ thi thể Liệt sỹ Nguyễn Xuân Sang, đại đội 2 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 33, quê quán Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh.

Giấy tờ này quân Úc thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau trận đánh tại ấp Bình Ba huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa, 6/1969.

Ảnh chụp Giấy tờ:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Sang như sau: (Địa điểm hy sinh không khớp)

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/91001

Họ và tên:Nguyễn Xuân Sang
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh
Trú quán:Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh
Nhập ngũ:2/1964
Tái ngũ:
Đi B:7/1965
Đơn vị khi hi sinh:D7 E33 QK7
Cấp bậc:C bậc trưởng
Chức vụ:
Ngày hi sinh:06/6/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Ấp Bình Loa, làng Châu Đức, Định Quán, Long Khánh
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Nguyễn Trọng Tải
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét