Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

[5.96] Giấy chứng nhận bị thương của Liệt sỹ Hoàng Văn Vuông, quê quán xóm Nà Hát xã Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng, đơn vị thuộc Trung đoàn 33 QK7, hy sinh 7/6/1969

2018111039167

Giấy chứng nhận bị thương của Liệt sỹ Hoàng Văn Vuông, quê quán Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng, đơn vị thuộc Trung đoàn 33 QK7, hy sinh 7/6/1969.

Ảnh chụp giấy tờ:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về LS Vuông như sau:

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/133266

Họ và tên:Hoàng Văn Vuông
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1942
Nguyên quán:Đức Quang, Hạ Long, Cao Bằng
Trú quán:Đức Quang, Hạ Long, Cao Bằng
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D8 E33 QK7
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:07/6/1969
Trường hợp hi sinh:Bệnh
Nơi hi sinh:Bình Ha Xăng, Châu Đắc, Bà Rịa
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Hoàng Văn Sang
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét