Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

[5.98] Giấy khen của Liệt sỹ Ma Văn Yên, quê quán Minh Phát, Lộc Bình, Lạng Sơn, đơn vị Đại đội 17 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 và Danh sách 9 Liệt sỹ E209 hy sinh ngày 9/3/1969

2018111140170

Ngày 9/3/1969 đã diễn ra trận đánh giữa bộ đội Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 với quân Mỹ. Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Ma Văn Yên, quê quán Minh Phát, Lộc Bình, Lạng Sơn, đơn vị Đại đội 17 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 và của một số chiến sỹ khác.

Giấy tờ của chiến sỹ Ma Văn Yên gồm có 2 Giấy khen của Trung đoàn 209 cấp năm 1967 (Khi còn trên đất Bắc), do thiếu tá Phùng Vỵ ký, về thành tích trong huấn luyện.

Ảnh chụp giấy khen:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về LS Ma Văn Yên như sau:


http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/45845
Họ và tên:Ma Văn Yên
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1940
Nguyên quán:Minh Phát, Lộc Bình, Lạng Sơn
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:9/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c17/e209/f7
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:9/3/1969
Trường hợp hi sinh:Lô 22 Dầu Tiếng
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Nông Thị Tế


Trong web Chính sách quân đội, cùng ngày này có 9 Liệt sỹ của Trung đoàn 209 hy sinh trong trận đánh này

STT Tên Liệt sỹ Ngày hy sinh ĐƠn vị Năm sinh Quê quán
1 Hoàng Niệm 9/3/1969 , c3/d7/e209/f7 1947 Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn
2 Hoàng Văn Nguyên 9/3/1969 , c25/e209/f7 Quản Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn
3 Hoàng Văn Pó 9/3/1969 , c17/e209/f7 1949 Sàn Viên, Lộc Bình, Lạng Sơn
4 Lưu Trọng Tâm 9/3/1969 , c3/k7/e209/f7 Tha Nha - Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội
5 Ma Văn Yên 9/3/1969 , c17/e209/f7 1940 Minh Phát, Lộc Bình, Lạng Sơn
6 Nguyễn Quốc Lộ 9/3/1969 , c20/e209/f7 1943 Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phú
7 Nguyễn Văn Dũng 9/3/1969 , c3/k7/e209/f7 Đinh Vỹ - Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
8 Phạm Văn Thi 9/3/1969 , c17/e209/f7 1950 Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
9 Phạm Văn Tứ 9/3/1969 , c2/d7/e209/f7 1947 Tân Viên, An Lão, Hải Phòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét