Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

[3.157] Sổ công tác của Liệt sỹ Lê Xuân Quản và Liệt sỹ Lê Tất Đắc, đơn vị Trung đoàn 95C/ Trung đoàn 3 Sư đoàn 9, hy sinh 6/5/1969

2019050427208


Ngày 6/5/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 95C (Khi đó thuộc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng) tấn công căn cứ Mỹ ở Đồng Pan.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C hy sinh. Một trong số đó là:

1. Sổ công tác của Liệt sỹ Lê Xuân Quản, chỉ huy đại đội 11 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95C.

Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Quản như sau:

LS Lê Xuân Quản 06/05/1969 , e3/f9 Khánh Tiên, Yên Khánh, Hà Nam Ninh , ,  Đồng Pan


Ảnh chụp 1 trang sổ công tác2. Sổ công tác của LS Lê Tất Đắc thuộc Đại đội 10 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95C.

Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Đắc như sau:

LS Lê Tất Đắc 06/05/1969 10, 3, 3, f9 Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An , ,  Đồng Pan - Mất xác


Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ công tác


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét