Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

[5.137] Danh sách 30 Liệt sỹ các đơn vị hy sinh tại Bệnh xá/ Bệnh viện thuộc Tiểu đoàn 60 quân y Sư đoàn 3 Sao vàng, các năm 1965, 1966.

2019052043225

Danh sách 30 Liệt sỹ các đơn vị hy sinh tại Bệnh xá/ Bệnh viện thuộc Tiểu đoàn 60 quân y Sư đoàn 3 Sao vàng, các năm 1965, 1966, và các tháng đầu năm 1967.

Bản danh sách này có mô tả 30 Liệt sỹ được chôn cất tại 3 khu vực nghĩa trang, gồm có thông tin về tên liệt sỹ, năm sinh, quê quán liệt sỹ.

Ảnh chụp một phần Bản danh sách:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét