Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

[3.161] Giấy tờ cá nhân của đc Lò Văn Biểu, đơn vị thuộc Sư đoàn 9, quê xã Yên Khương huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa

2019053154240

Giấy tờ cá nhân của đc Lò Văn Biểu, đơn vị thuộc Sư đoàn 9, quê xã Yên Khương huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa, gồm:

1. Giấy chứng minh ĐOàn chi viện, cấp cho đ/c Lò Văn Biểu

2. Thẻ cử tri, đề 25/1/1966, cấp cho đc Lò Văn Biểu, 23 tuổi, dân tộc Thái, nông dân, ở Chòm Kéo.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét