Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

[3.159] Bản tự kiểm điểm Đảng viên của đ/c Nông Ngọc Kim, đơn vị Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 QK5, tháng 3/1970

2019052952236

Bản tự kiểm điểm Đảng viên của đ/c Nông Ngọc Kim, đơn vị Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 QK5, đề ngày 29 tháng 3/1970.

Bản tự kiểm điểm có ý kiến nhận xét của Đảng ủy Tiểu đoàn 2.

Ảnh chụp trang đầu của bản tự kiểm điểmCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin liệt sỹ nào tên là Nông Ngọc Kim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét