Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

[4.32] Quyết định tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng 3 cho Trung đội 3 - Đại đội 3 - Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 27 Mặt trận B5 QK Trị Thiên

2019112853284

Quyết định số 97/QĐ ngày 27/12/1968 của Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 Quân khu Trị Thiên tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng 3 cho Trung đội 3 - Đại đội 3 - Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 27 Mặt trận B5. Quyết định do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng thay mặt Bộ Tư lệnh B5, được sao lục bởi Đại úy Trần Nghệ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 27.

Ảnh chụp bản sao Quyết địnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét