Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

[5.156] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (14): Biên lai chuyển tiền của Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài gửi bà Nguyễn Thị Chút ở Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương

2019111645270

Biên lai chuyển tiền của Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài, đề ngày 21/5/1966, qua Bưu điện, gửi bà Nguyễn Thị Chút ở Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương, số tiền là 100 đồng.


Ảnh chụp Biên lai:Trong CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài như sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét