Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

[3.185] Giấy chứng nhận thời gian công tác XYZ của đồng chí Phạm QUang Ngụ, quê Thọ Lộc (?) - Can Lộc - Hà Tĩnh

2019112853284

Giấy chứng nhận đề ngày 20/11/1968, do Phó Chính ủy Đoàn 200 Quân khu 4, xác nhận thời gian công tác XYZ của đồng chí Phạm QUang Ngụ, sinh năm 1945, quê Thọ Lộc (?) - Can Lộc - Hà Tĩnh, từ tháng 4 đến tháng 9/1968.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét