Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

[3.187] Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 của đồng chí Nguyễn Đình Phú quê xã Nghi Khánh huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

2019112853286

Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 do Hiệu trưởng trường Phổ thông cấp 3 Nghi Lộc 2 đề tháng 6/1968, chứng nhận đồng chí Nguyễn Đình Phú sinh 20/10/1950 tại xã Nghi Khánh huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, đã tốt nghiệp 10 năm phổ thông khóa ngày 11/6/1967 tại Hội đồng thi Yên Thành.

Ngoài ra còn có 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân của đồng chí Hoàng Kim Đính sinh 11/10/1948, quê Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận tốt nghiệp của đc Nguyễn Đình Phú:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét