Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

[5.155] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (13): Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận của đc Lê Sỹ Dũng, quê Nguyệt Hồ - Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

2019110736260

Giấy chứng minh cấp ngày 30/12/1966 và Giấy chứng nhận của đc Lê Sỹ Dũng, quê Nguyệt Hồ - Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Ngoài ra còn có 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân đề tên Lê Sỹ Dũng. Đc Dũng thuộc quân số Trung đoàn 29 Sư đoàn 325C

Ảnh chụp Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét