Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

[3.186] Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Đinh Xuân Ngọc quê xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Vĩnh Phú

2019112853285

Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Đinh Xuân Ngọc quê xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Vĩnh Phú về thành tích trong năm 1968.

Ngoài ra còn có Thẻ Đoàn viên của đồng chí Đinh Xuân Ngọc và 1 phong bì thư cá nhân gửi về cho người em là Minh Thị Dương thôn Hoán xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng và vỏ phong bì thư


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét