Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

[3.184] Quyết định trao quân hàm Thiếu úy cho đc Phạm Xuân Sâm, cán bộ Trường sỹ quan lục quân, năm 1967

2019112857283

Bản sao Quyết định số 2442/QDĐ7 ngày 15/6/1967, do Thứ trưởng Bộ QP - Trung tướng Song Hào ký, do đc Thiếu tá Phạm Đại - Chủ nhiệm chính trị Trường sỹ quan lục quân ký sao y, trao quân hàm Thiếu úy cho đc Phạm Xuân Sâm, số hiệu quân nhân 0126084, là cán bộ Trường sỹ quan lục quân.

Ngoài ra còn có 1 Giấy chứng minh Đoàn chi viện, cấp cho đc Phạm Xuân Sâm, 1 giấy chứng minh Đoàn chi viện cấp cho đc Nguyễn Trung Tuyến.

Các Giấy tờ này không thể hiện quê quán đc Phạm Xuân Sâm.

Ảnh chụp Quyết định
Cổng thông tin điện tử quốc gia về dữ liệu mộ LS, LS không có tên bác Phạm Xuân Sâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét