Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

[3.208] Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của bác Hoàng Văn THời, quê Ngọc Quế - Quỳnh Hoa - Quỳnh Côi - THái Bình

2020062650329

Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của bác Hoàng Văn THời, quê Ngọc Quế - Quỳnh Hoa - Quỳnh Côi - THái Bình.

Ngoài ra còn có 1 phong bì thư đề người gửi là bác Hoàng VĂn Thời số hòm thư 86564 YK B15, người nhận là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh thôn An Hiệp xã Quỳnh GIao huyện Quỳnh Côi tỉnh Thái Bình.

Ảnh chụp 1 trang của SƠ yếu lý lịch và phong bì bức thưKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét