Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

[5.199] Quyết định tặng Giấy khen và Quyết định tặng danh hiệu DŨng sỹ diệt Mỹ của bác Nông Văn Dự, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 22 pháo binh Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam

2020062650329

1. Quyết định số 14/QĐ ngày 10/4/1969 do đồng chí Nguyễn QUốc Sử, Thủ trưởng Tiểu đoàn 22 ký tặng Giấy khen cho các đồng chí về thành tích trong đợt hoạt động Xuân 1969, gồm các đồng chí:

- Đinh XUân Ca
- VŨ Chí QUân
- Nguyễn Văn Phán
- Dương Văn Cội
- Dương Văn Điền
- Trịnh Trí Hiền
- Nguyễn Văn Oanh
- Nguyễn Văn Thân
- Nguyễn Xuân Y
- Nông Văn Dự
- Vũ Tường Vy
- Nguyễn Văn Đoàn

2. Quyết định số 112/QĐ ngày 25/4/1969 do đồng chí Nguyễn Quốc Sử, Thủ trưởng Tiểu đoàn 22 ký tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ trong đợt Xuân, gồm các đồng chí:

- Nguyễn Tế Nhị
- Lê Văn KHoái
- Nguyễn Minh Tuấn
- Nguyễn Văn Hậu
- Nông Văn Dự
- Trần Quang Vinh
- Đào Thọ Tuất
- Đinh Xuân Ca
- VŨ Trí Quân

Ảnh chụp 2 quyết định:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét