Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

[5.200] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (21): Ba Giấy chứng minh của Liệt sỹ Ninh Văn Việt, Nguyễn Phú Đanh, Trần Nhân Tuấn và GIấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của Liệt sỹ Vũ Xuân Thầm, đơn vị Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, hy sinh tại cầu Vịnh - Tây Ninh 6/1969

2020062751331

1. Ba Giấy chứng minh Đoàn chi viện của các Liệt sỹ:

- LS Ninh Văn Việt, Đoàn chi viện 2081, quê tỉnh Hải Dương

- LS Nguyễn Phú Đanh, Đoàn chi viện 2078, quê Hải Phòng

- LS Trần Nhân Tuấn, ĐOàn chi viện 2078, quê Hải Phòng

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của LS Vũ Xuân Thầm, vào Đảng ngày 3/11/1968, quê Hải Phòng.

Các Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ sau trận bộ đội thuộc Trung đoàn 88 và Trung đoàn 272 Sư đoàn 9 tấn công đồn cầu Vịnh 6/6/1969. 

Rongxanh phán đoán các giấy tờ này quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận chiến.

Ảnh chụp các Giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét