Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

[5.198] Giấy khen của Liệt sỹ NGuyễn TUấn Tới - Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 22 Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam, năm 1969

2020062448326

- Giấy khen đề ngày 7/2/1969 do đồng chí Lê Tuy là Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn 21 ký tặng đồng chí NGuyễn Tuấn Tới đơn vị C1 d22 là Đại đội trưởng, quê xã Hoằng Châu huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa về thành tích đợt hoạt động đông.

- Bằng khen đề ngày 28/11/1968 do đồng chí Hồ Trọng Bá ký, thay mặt thủ trưởng ĐOàn 50B, tặng đồng chí NGuyễn Tuấn Tới đơn vị C1 d22 là Đại đội trưởng, quê xã Hoằng Châu huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa về thành tích chiến đấu Sóc COn Trăng.

Ảnh chụp các giấy khen:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét