Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

[6.24] Hình ảnh hệ thống công sự của đồn Bảo Chúc (Vĩnh Yên) và đồn Việt Trì, do quân Pháp đóng giữ, năm 1950

20200601

Hình ảnh hệ thống công sự của đồn Bảo Chúc (Vĩnh Yên) do quân Pháp đóng giữ.

Đồn Bảo Chúc bị bộ đội Trung đoàn 141 Sư đoàn 312 tấn công đêm 13/1/1951.

Hình ảnh bên ngoài 1 đồn quân PHáp ở Việt Trì, năm 1950


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét