Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

[3.209] Sơ yếu lý lịch của đồng chí Vi Xuân Ly/ Lý quê Thái Bình - Đình Lập - Quảng Ninh

 2020100937330


Sơ yếu lý lịch của đồng chí Vi Xuân Ly/ Lý, bí danh Vi Ngọc Tuấn, sinh năm 1947, quê bản Mục xã Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Quảng NInh, đơn vị C3/d4/E88/F308, là người dân tộc Thổ, vào Đảng 14/11/1967.


Ảnh chụp một phần Sơ yếu lý lịch
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét