Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

[5.217] Quyết định đề bạt đồng chí Nguyễn Văn Hoãn, đơn vị Đoàn 429 Quân Giải phóng Miền, lên cấp Trung đội bậc trưởng và GIấy chứng nhận khen thưởng về thành tích trong trận chiến Dầu Tiếng

2020102755351

1. Quyết định đề ngày 2/9/1971, do PHó chính ủy Đoàn ký, đề bạt đồng chí NGuyễn Văn Hoãn lên cấp Trung đội bậc trưởng.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng do Thủ trưởng Phòng Chính trị Mai Văn THoan ký ngày 21/8/1971, chứng nhận đồng chí NGuyễn Văn Hoãn được tặng HUân chương chiến công Giải phóng hạng 3 trong trận Dầu Tiếng ngày 19/6/1971.


Ảnh chụp các Giấy tờ:






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét