Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

[5.218] Giấy khen, quyết định kết nạp Đảng, Sơ yếu lý lịch của đồng chí Nguyễn Ngọc Điều, quê Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội, trú quán Phú MInh - Kim Anh - Vĩnh Phú

 2020102856353


Các giấy tờ của đồng chí Nguyễn Ngọc Điều, quê Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội, trú quán Phú MInh - Kim Anh - Vĩnh Phú, gồm:


1. Giấy chứng nhận khen thưởng cấp ngày 8/7/1970 về thành tích trong đợt chống càn tháng 5-6/1970.


2. Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang, đề ngày 5/2/1971 về thành tích trong trận Quảng Lợi.


3. Quyết định đề 1971, của Đảng ủy Đoàn 429 (TRung đoàn 429 đặc công MIền), chuẩn y kết nạp đồng chí Nguyễn NGọc Điều vào Đảng. (Đồng chí thuộc Đại đội 53 ĐOàn 429).


4. Sơ yếu lý lịch của đồng chí NGuyễn Ngọc Điều

Ảnh chụp các Giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét