Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

[5.215] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (29) - Địa danh (48): Trảng Tranh (Tây Ninh) và trận chiến đấu ngày 12/4/1968 của Trung đoàn 271/Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 * Danh sách 28 Liệt sỹ hy sinh trong trận chiến * GIấy tờ của Liệt sỹ Bùi Ngọc Điền và Hoàng Minh CHín

 2020101840340


ĐỊa danh Trảng Tranh (Tây Ninh) và trận chiến đấu ngày 12/4/1968 của Trung đoàn 271/Trung đoàn 1 - Sư đoàn 9 * Danh sách 28 Liệt sỹ hy sinh trong trận chiến * GIấy tờ của Liệt sỹ Bùi Ngọc Điền (quê Hoàng Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phú) và Hoàng Minh CHín (quê Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Vĩnh Phú).


Rạng sáng ngày 12/4/1968,, bộ đội thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 đã tấn công vào vị trí quân Mỹ tại khu vực trảng Tranh tỉnh Tây NInh. 

Sau trận chiến quân Mỹ có thu được từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ cho thấy đơn vị thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 QUân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một trong số các Giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận cung cấp của Liệt sỹ Bùi Ngọc Điền

- Đơn xin vào Đảng của Liệt sỹ Hoàng Minh CHín, quê Mỹ THuận - Thanh SƠn - Phú Thọ.


Hai Liệt sỹ đều có tên trong web Chính sách quân đội.

Ảnh chụp Giấy tờ:

Trong web Chính sách quân đội có thông tin của 28 Liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271/ Trung đoàn 1 -  Sư đoàn 9 hy sinh trong trận chiến này. Danh sách gồm:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét