Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

[5.216] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (30): Giấy khen của đồng chí Trần Huy Liệu, đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê xã Đông Hải huyện Phụ Dực / tức Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình

 2020101947342

Giấy khen đề ngày 18/3/1968 do đồng chí Lâm Văn Chắn thay mặt chỉ huy Đoàn 15 ký tặng Giấy khen cho đồng chí Trần Huy Liệu là Tiểu đội trưởng C12 T3 quê xã Đông Hải huyện Phụ Dực tỉnh Thái Bình về thành tích trong đợt Tổng tiến công vừa qua.


Ảnh chụp Giấy khen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét