Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

[4.38] Danh sách 27 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đội 2 Đại đội 21 Trung đoàn 429 Đặc công Miền, năm 1971

2020102957355


Danh sách 27 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đội 2 Đại đội 21 Trung đoàn 429 Đặc công Miền.

Trung đội trưởng là đồng chí Lưu Đình Đính.


Ảnh chụp Danh sách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét