Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

[3.220] Hai bản xác nhận được tặng Giấy khen của các chiến sỹ Đại đội 17 thuộc 1 đơn vị Mặt trận B5 Trị Thiên, quê Phù NInh - Phú Thọ

2021091441401


Hai bản xác nhận được tặngGiấy khen của các chiến sỹ Đại đội 17 thuộc 1 đơn vị Mặt trận B5 Trị Thiên, quê Phù NInh - Phú Thọ, gồm:

1. Giấy đề ngày 28/6/1968 do đc Chính ủy Hậu cần Mặt trận B5 Phạm ĐỨc Tuệ ký, tặng đc Bùi Minh Thư đại đội 17 quê Minh Phú - Phù Ninh - Vĩnh Phú, xác nhận được tặng Giấy khen về thành tích phục vụ chiến đấu tại Mặt trận B5.

2. Giấy đề ngày 28/6/1968 do đc Chính ủy Hậu cần Mặt trận B5 Phạm ĐỨc Tuệ ký, tặng đc Nguyễn Văn Viên đại đội 17 quê Hồng Lô - Phù Ninh - Vĩnh Phú, xác nhận được tặng Giấy khen về thành tích phục vụ chiến đấu tại Mặt trận B5.


Ảnh chụp 2 giấy xác nhận:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét