Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

[7.37] Hình ảnh chế tạo vũ khí từ lấy bom đạn địch tại công binh xưởng Quân giải phóng Miền

2021091250027


Hình ảnh bộ đội Việt Nam chế tạo vũ khí từ lấy bom đạn địch tại công binh xưởng Quân giải phóng Miền.

Không có thời gian chụp ảnh. Các ảnh này do Quân giải phóng Miền chụp.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét