Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

[5.274] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (52): Giấy khen của Liệt sỹ Cao Văn Đờn, đơn vị Tiểu đoàn 46 trinh sát Cục Tham mưu Miền, quê Bến Sỏi - CHâu Thành - Tây Ninh, hy sinh 26/2/1970

2021091340399

Giấy khen ký ngày 15/2/1969 của Liệt sỹ Cao Văn Đờn, đơn vị Tiểu đoàn 46 trinh sát Cục Tham mưu Miền, quê Bến Sỏi - CHâu Thành - Tây Ninh.

Ngoài ra còn có 1 số Giấy khen khác, 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Cao Văn Đờn.

Ảnh chụp 1 Giấy khen
Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Cao Văn Đờn như sau:


Họ và tên:Cao Văn Đờn
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Bến Sỏi, Châu Thành,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:8/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 46, Bộ TM
Cấp bậc:H2 - AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:26/2/1970
Trường hợp hi sinh:Phước Bình, Phước Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét