Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

[3.221] Các giấy tờ của đc Nguyễn Văn Hoạt, đơn vị thuộc Trung đoàn 246, quê thôn Thế Trưng - xã Tứ TRưng (Thị trấn Tứ Trưng) - huyện VĨnh Tường - VĨnh Phúc

2021091441402

Các giấy tờ của đc Nguyễn Văn Hoạt, đơn vị thuộc Trung đoàn 246, quê thôn Thế Trưng - xã Tứ TRưng (Thị trấn Tứ Trưng) - huyện VĨnh Tường - VĨnh Phúc, gồm:

1. Giấy chứng nhận học lực do Ban Chính Trị Trung đoàn 919 - Cục Không quân ký ngày 12/4/1962, xác nhận đc Nguyễn Văn Hoạt đã học hết lớp 4.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe đạp do Ty công an Vĩnh Phúc cấp 6/11/1967, xác nhận đã nhận bản kê khai xe đạp của ô Nguyễn Văn Hoạt địa chỉ ở Ty Kiến trúc Vĩnh Phúc, loại xe Phượng Hoàng.

3. Học bạ của học viên Nguyễn Văn Hoạt, đề 1/5/1963, có dấu xác nhận của Trường bổ túc văn hóa Đội Cấn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.


Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét