Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

[4.44] Bản đánh máy quyết định của Chủ tịch Hội đồng Chánh phủ LTCM miền Nam VN ngày 20/9/1971 tuyên dương đơn vị anh hùng cho 21 đơn vị và danh hiệu anh hùng lực lượng võ trang nhân dân giải phóng cho 16 cá nhân

2021091441403


Bản đánh máy 4 trang Quyết định số 37/QĐTP/Đ ngày 20/9/1971 của Chủ tịch Hội đồng Chánh phủ Lâm thời Cách mạng miền Nam VN Huỳnh Tấn Phát tuyên dương đơn vị anh hùng cho 21 đơn vị và danh hiệu anh hùng lực lượng võ trang nhân dân giải phóng cho 16 cá nhân, cụ thể:

I. 21 đơn vị gồm:

1. Đoàn 126 đường số 9

2. Tiểu đoàn 9 bộ binh thuộc Đoàn C đường số 9

3. Đại đội 2 bộ binh thuộc đoàn A đường số 9

4. Đại đội 7 bộ binh thuộc đoàn B đường số 9

5. Đại đội 9 thuộc đoàn T đường số 9

6. Đại đội 12 pháo binh đường số 9

7. Đại đội 4 bộ đội vận tải Trị Thiên

8. Tiểu đoàn 14 bộ đội phòng không thuộc Đoàn N Trung trung bộ

9. Đại đội 202 bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên

10. Đại đội 7 bộ binh Trung Trung bộ

11. Đại đội 2 bộ đội địa phương tỉnh Gia Lai

12. Đại đội 42 bộ đội phòng không Trung Trung bộ

13. Đại đội 2 bộ đội vận tải

14. Đại đội 5 Nam Trung bộ

15. Đại đội 36 miền Đông Nam Bộ

16. Đại đội 2 bộ binh bộ đội địa phương tỉnh Mỹ Tho

17. Đại đội 3 thuộc Đoàn B miền Tây nam Bộ

18. Bệnh xá C2 Sài Gòn – Gia Định

19. Phong trào chiến tranh du kích xã Y tỉnh Quảng Trị

20. Phong trào chiến tranh du kích xã V tỉnh Quảng Trị

21. Phong trào chiến tranh du kích xã N thuộc huyện 5 tỉnh Công Tum.


II. 16 cá nhân gồm:

1. Liệt sỹ Nguyễn Hùng Lễ (?) đội trưởng đội 1 đơn vị anh hùng bộ đội chủ lực đường số 9

2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thái đại đội trưởng bộ đội địa phương thành phố Huế

3. Liệt sỹ Lê Thị Hồng Gấm Trung đội trưởng bộ đội địa phương tỉnh Mỹ Tho

4. Đồng chí Lê Mã Lương chánh trị viên phó đại đội 7 bộ binh thuộc đoàn … bộ đội chủ lực đường số 9

5. Đồng chí Phùng Quang Thanh trung đội trưởng bộ binh thuộc đoàn C bộ đội chủ lực đường số 9 [Sau này là Đại tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng]

6. Đồng chí Lê Văn Úc phân đội trưởng thuộc đội 2 bộ đội chủ lực đường số 9

7. Đồng chí Triệu Tiến Xuân dân tộc Giao pháo thủ số 1 đơn vị pháo binh bộ đội chủ lực đường số 9

8. Đồng chí Trịnh Tố Tâm đại đội trưởng công binh bộ đội chủ lực Trị - Thiên Huế [Sau này là Thứ trưởng bộ Lao động TBXH]

9. Đồng chí Dương Tấn Thịnh Đại đội trưởng bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên

10. Đồng chí Bùi Khắc SƠn đại đội trưởng bộ đội chủ lực Trung Trung bộ

11. Đồng chí Trần Kim Cầu đại đội trưởng bộ binh thuộc Đoàn X bộ đội chủ lực miền Đông Nam bộ

12. Đồng chí Nguyễn Hữu Trị Trung đoàn phó bộ đội miền Đông Nam Bộ

13. Đồng chí Bùi Văn Thuyên xã đội phó tỉnh Tây Ninh

14. Đồng chí Mai Vinh đại đội phó bộ đội Gia Định

15. Đồng chí Võ Thị Huynh y tá bộ đội địa phương Gia Định

16. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên cán bộ huyện đội Gia Định


Bản giấy tờ này quân Mỹ thu giữ 6/11/1971 tại tỉnh Đồng Nai.

Ảnh chụp 4 trang đánh máy Quyết định:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét