Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

[6.35] Không ảnh (31): Hình ảnh khu vực thành cổ Quảng Trị - Quốc lộ 1A - đường sắt bắc nam, năm 1953

20210904


Hình ảnh khu vực thành cổ Quảng Trị - Quốc lộ 1A - đường sắt bắc nam, năm 1953

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét