Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

[3.275] Giấy chứng minh của đc Đào Thanh Xuân và Phiếu quân nhân của đc Phạm Viết Thấu, đơn vị thuộc TRung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam

2023022040682


Ngày 12/5/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam đã tấn công quân Mỹ trú đóng tại khu vực Bà Chiêm tỉnh Tây Ninh, phía Mỹ gọi là căn cứ JAMIE.

Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ, gồm:

1. Giấy chứng minh mang tên Đào Thanh Xuân, đơn vị 2086 [Đoàn chi viện]. Không có thông tin về quê quán của đc Đào Thanh Xuân.

2. Phiếu quân nhân, góc trên trái có đề chữ C5 d2 E101, mang tên Phạm Viết Thấu, sinh năm 1950, nhập ngũ 3/1967, quê Phượng Lai - Yên Phong - Yên Định - Thanh Hóa.

Ảnh chụp 2 giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét