Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

[5.472] Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Ba, đơn vị thuộc Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, quê Bình Lăng, Tiến Phong, Ân Thi, Hải Hưng

2023022040683

1. Ngày 12/5/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam đã tấn công quân Mỹ trú đóng tại khu vực Bà Chiêm tỉnh Tây Ninh, phía Mỹ gọi là căn cứ JAMIE.

Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ, trong đó có giấy tờ của đc Nguyễn Xuân Ba, gồm:

- Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Xuân Ba, sinh 1936, ấp 325 xã 410 Quận 506 Tỉnh 903.

- Biên lai chuyển tiền đề ngày 10/11/1967, người gửi là Nguyễn Xuân Ba đơn vị HT 13687 US, gửi về cho bà Đỗ Thị Hòa ở Hưng Yên số tiền là 80.92 đồng.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên Nguyễn Xuân Ba, sinh 1935, quê thôn Bình Lăng xã Tiền Phong huyện Ân Thi tỉnh Hải Hưng.

- Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Xuân Ba, đơn vị Đoàn 26/3 Hồng Lĩnh (?).

Ảnh chụp Giấy chuyển tiền và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng:2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Ba khớp với thông tin trên giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ


Họ và tên:Nguyễn Văn Ba
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Bình Lăng, Tiến Phong, Ân Thi, Hải Hưng
Trú quán:Bình Lăng, Tiến Phong, Ân Thi, Hải Hưng
Nhập ngũ:1952
Tái ngũ:1967
Đi B:3/1968
Đơn vị khi hi sinh:C6 D8
Cấp bậc:Thiếu úy
Chức vụ:CNP
Ngày hi sinh:11/5/1969
Trường hợp hi sinh:Trực thăng bắn
Nơi hi sinh:Bà Chiêm
Nơi an táng ban đầu:Bà Chiêm, Tây Ninh
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét