Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

[5.469] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (133): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 27 Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị

2023021131671


Ngày 13/11/1969, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 27 Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị đã tấn công 1 điểm đóng quân Mỹ.

Sau trận đánh, quân Mỹ có thu được một số giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam, gồm:

1. Cuốn sổ lịch năm 1969 của bác Nguyễn Đình Năm, phía trong trang có thông tin:

- Tên: Nguyễn Đình Năm

- Ngày sinh 17/9/1946

- Nơi ở: Nam Đàn - Nghệ An

- Nơi làm việc: 31970 KT.

2. Một Giấy chứng nhận số X82651120 của bác Nguyễn Văn Tân:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tân

- Ngày sinh: 15/9/1948

- Ấp: 7

- Xã: K2

- Quận: Phan Rang

- Tỉnh: B59.

Ảnh chụp 2 giấy tờ:3. Kiểm tra trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Đình Năm, quê xã Nam Long huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, hy sinh năm 1969:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét