Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

[5.474] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (138): Giấy tờ của liệt sỹ Trần Đình Sạn, quê Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương * Giấy chứng minh của đc Nguyễn Văn Chuốc và Chu Văn Lệ

2023022646694


Tháng 2 năm 1969 quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam các giấy tờ gồm:

1. Giấy tờ của đc Trần Đình Sạn bao gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Trần Đình Sạn, đơn vị 20111 [Đoàn chi viện]

- Sơ yếu lý lịch ĐOàn viên mang tên Trần Đình Sạn, sinh năm 1950 quê Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh môn - hải Dương.

Ảnh chụp 2 giấy tờ:* Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ có thông tin về liệt sỹ Trần Văn Sạn sinh năm 1950 hy sinh năm 1969, quê quán khớp với thông tin trong giấy tờ quân Mỹ thu giữ.
2. Ngoài ra còn có 2 Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Văn Chuốc và Chu văn Lệ, đều không thấy có thông tin khớp trong web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét