Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

[5.468] Bằng khen của liệt sỹ Nguyễn Tiến Sáu đơn vị thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam, quê Đào Mỹ - Lạng Giang - Bắc Giang

2023020727666


1. Bằng khen đề ngày 10/11/1967 mang tên đc Nguyễn Tiến Sáu, quê Đào Mỹ - Lạng Giang - Bắc Giang, về thành tích dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu, làm tốt công tác tuần tra cảnh giới đánh lẻ trong đợt chống càn 10/1967 ở Long Nguyên Bình Dương.

Giấy tờ này bị thu giữ hôm 15/2/1968 và được phía Mỹ chú thích các giấy tờ này thuộc về Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam.

Ảnh chụp Bằng khen:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ NGuyễn Tiến Sáu khớp với thông tin trên Bằng khen bị thu giữ.Họ và tên:Nguyễn Tiến Sáu
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1948
Nguyên quán:Đào Mỹ, Lạng Giang,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:4/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 12, 1, f9
Cấp bậc:B1 - CS
Chức vụ:
Ngày hi sinh:13/2/1968
Trường hợp hi sinh:Máy bay bắn
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét